Yo-Kai Watch รีวิว

Yo-Kai Watch เต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์ สัตว์ประหลาดที่น่าเป็นเพื่อน กลไกการต่อสู้ที่ไม่เหมือนใคร และรูปแบบการเล่นที่ทำให้ผู้เล่นมีส่วนร่วม ถึงกระนั้นชื่อก็เต็มไปด้วยความซ้ำซ้อน Yo-Kai Watch เต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์ สัตว์ประหลาดที่น่าเป็นเพื่อน กลไกการต่อสู้ที่ไม่เหมือนใคร และรูปแบบการเล่นที่ทำให้ผู้เล่นมีส่วนร่วม ถึงกระนั้นชื่อก็เต็มไปด้วยความซ้ำซ้อน มีแฟรนไชส์มากมายที่ถูกเรียกเก็บเงินว่าเป็น ผู้ฆ่า โปเกมอนแต่ไม่มีใครเชื่อว่าจะทำได้จริงๆ จนกระทั่งYo-Kai Watch  มาถึงและขายบล็อกบัสเตอร์ที่ Nintendo เป็นเจ้าของในญี่ปุ่น ได้ทันท่วงที เมื่อเห็นความสำเร็จนี้ จึงไม่น่าแปลกใจที่...